CREATE SOMETHING

1. What you need
2. Cut here
3. Fold it
4. Rise it
5. Decorate it

There you go – something to put your hairpins in, or cookies if you wanna give someone a small gift, or paperclips or whatever small things you need to put away in a smart way. 

Jeg har så lyst til å SKAPE noe, men før en går i gang med å skape et menneskebarn, skape fred i verden eller noe annet revolusjonerende er det greit å begynne i det små.

I want to CREATE something, but before you go ahead and create a baby or peace in the world or something else it’s fine to start with something small. 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *