#27 THE INVISIBLE MURDERERS

Kjøttkverna er et konsept hvor dere kan skrive ut all frustrasjon, sinne og sorg over røde roser og hjerteknusere. Det er så deilig å sette ord på ting, og få det ut av systemet, bare… Gjør det, gjør det, gjennomfør det: blogg@supermarie.net. Vær gjerne anonym, hvis det er bedre. Husk at du ikke er alene, og hvis ting er VIRKELIG ille kan jeg sikkert være kjæresten din jeg. Hjerte.
(Følgende tekst er ikke skrevet av meg – Marie)


ph_priv, 2011

“De usynlige mordere” kalles de. De dreper livsgnisten hos sine ofre, og “myrder” dem langsomt innefra.

Det går ikke en dag uten at jeg gråter for han, enten om det er tanken på alle gangene han var utro, slagene, skjellsordene eller fordi jeg savner han. Jeg er sint på han men mer enn alt er jeg sint på meg selv, hvordan kan jeg la han styre mitt liv? Hvordan kunne jeg la han dra meg så langt ned? Han dro meg ned på et punkt hvor jeg mistet all selvrespekt, jeg lot han banke dritten ut av meg i håp om at han skulle holde rundt meg og angre når jeg gråt. Men så fort han så at jeg begynnte å bli bedre fortjente jeg slagene, sparkene og dritt slengingen. Alt var min feil.

Jeg kan ikke komme på et stygt ord han ikke har kalt meg, ikke en påstand han ikke har beskyld meg for. Hver morgen mente han at jeg hadde vært borte mens han sov, andre ganger hadde jeg fått folk til å komme hjem til han for å stjele. Hver gang han gjorde noe galt fant han opp ting han mente jeg hadde gjort for å gjøre det “greit”. Når jeg sa imot han var jeg en løyner, så og si alt jeg sa var for han løgn. Og for hver løgn skulle jeg straffes…

Jeg er nå rundt 15 timer borte fra han, men fortsatt er han den eneste som kan styre humøret mitt. Jeg rømte over 7000 kilometer, men ingenting er forandret. Jeg er seksten år og forelsket i psykopaten som ødela livet mitt.

– Anonym

The ‘meat grinder’ is a concept where you can print out all you frustration, anger and grief over lost love and red roses. It’s insanely delicious to put bad expirences into words and get it out of your system, just… Do it, do it, implement it: blogg@supermarie.net. Feel free to be anonymous, if that’s better for ya’. Remember that you’re never alone, and if things are really really bad, let ME be your girlfriend. Love

“The invisible murderers”, they’re called. They kill the lease of life in their victims, and murder them slowly from inside.

Not a single day’s passing without me crying for him, someimes it’s the thoughts of all the times he cheated, the beating, the swearing or because I miss him. I’m angry at him, but I’m more angry at myself – how could I let him control my life? How could I let him pull me so far down? He dragged me down in a place where I lost all my self respect, I let him beat the shit out of me in a hope that he would hold around me and regret when I cried. But as soon as he saw that I was getting better I deserved being hit, the kicks and all the shit he threw at me. Everything was my fault.

I can’t come up with any bad words that he didn’t call me, not a thing he hasn’t blamed me for. Every morning he meant that I had been away while he slept, other times I had asked people to go to his place to steal. Every time he did something wrong he made up things that he meant I did – just to make his crime “OK”. When I tried to protest he told me I was a liar, everything I said was a lie to him. And for each lie to be told, I had to get punnished.

I’m now about 15 hours away from him, but he’s still the only one that can control my mood. I ran over 7000 kilometres, but nothing is changed. I’m 16 years old and in love with that psycho that ruined my life.

– Anonymous

2 kommentarer

  1. Helt forferdelig å lese.
    INGEN INGEN INGEN fortjener noe i nærheten av dette!!!
    All cred til deg som kom deg vekk. Ikke dra tilbake. Det vil bli bedre, og du fortjener bedre. <3

  2. Uff, så forferdelig!
    Skjønner ikke hvordan noen kan oppføre seg sånn; bra du kom deg unna <3
    En dag vil du finne en som behandler deg med den respekten du fortjener!

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *