SHE

Bloglovin har reist til himmels med stjernene de siste ukene, så jeg tenkte at det var på tide å si: HEI, NYE! Så trivelig. Velkommen inn i livet mitt. Jeg skal snart trykke play igjen, og fortsette å brette ut om meg selv på direkten over internett, men la meg først få presentere hvem jeg er.

Marie, 23 år, born and raised i Fredrikstad men bor litt der det passer meg – aller helst over hele verden. Jeg er den jenta dere kommer til å tenke på hver gang dere ser en bart, og forbinde med det elegante rovdyret leopard. Ikke fordi jeg er så himla elegant av meg, men fordi kroppen min av og til ligner på en – og fordi jeg har en merkelig tendens til å alltid lande på beina.

Dere kom egentlig for sent til festen, for dere har akkurat gått glipp av mine to og et halvt eventyrlige år i Luftforsvaret, og da jeg kastet uniformen i fjor og reiste jorden rundt i 7 måneder alene som backpacker. Jeg kom hjem igjen som en aprilsnarr i år, og i skrivende stund har jeg en relativt normal tilværelse med jobb innen TV-produksjon i Oslo, hvor jeg skriver manus og dirigerer klipp og scenografi. Når bladene faller fra trærne kan jeg fortelle dere mer om dét! Jeg jobber også som frilansjournalist innen reise, skriver for Spirit magasinet, er Norgesambassadør for Expedia og prøver å gjøre bloggen til et levebrød. Iallfall til et mellommåltid, om ikke annet. I tillegg til dét er jeg sersjant i Heimevernets innsatsstyrke, hvor stillingen min er å jobbe med presse og informasjon. Hjertet mitt slår et slag for å bli grønt på heltid igjen, og mens jeg venter på at det skal skje sjonglerer jeg med alle disse ballene jeg nettopp har nevnt, og reiser litt så fort sjansen byr seg.

Om du trer inn i de blå øynene, finner du en fornøyd supertjej som brenner for å skrive og leve det ene livet hun har fått. Jeg stortrives i eget selskap, men har hjerterom nok til en hel verden allikevel. Jeg er drømmende, rastløs og tankene spinner fritt – men føttene i str 38 er alltid godt plantet på jorda. Musikken jeg danser til spilles av Kaizers Orchestra, Muse og Rihanna, og soundtracken til livet mitt er One Republic – I lived. Jeg har rukket å gjøre mye, og jeg vil enda mer – men før jeg gjør noe som helst skal jeg gå og tisse litt.

Hvem er dere og hvordan fant dere meg?

Ps. Dere finner meg også på FACEBOOK, TWITTER og INSTAGRAM (@supermarie)

Bloglovin has raised to the sky with the stars the last couple of weeks, so I thought it was time to say HELLO, YOU NEW! It’s a pleasure. Welcome to my life. I will soon hit play again and continue to unfold myself on the fly over the internet, but first let me introduce who I am.

Marie, 23 years, born and raised in Fredrikstad, Norway, but I live everywhere it suits me – preferably all over the world. I’m the girl you’re gonna think of every time you see a mustache, and connect with the elegant predator leopard. Not because I’m so elegant of me, but because my body sometimes resembles one – and because I have a strange tendency to always land on my feet.

You came a little too late to the party, because you’ve just missed my two and a half adventurous years in the Air Force, and when I threw the uniform last year and traveled around the world for 7 months alone as a backpacker. I came back last April, and at the moment I have a relatively normal life with a job within television production in Oslo, where I write the script and direct cut and set design. When the leaves fall from the trees, I can tell you more about that! I also work as a freelance journalist in travel, writes for the Spirit magazine, I’m Norway’s Ambassador for Expedia and I try to make my blog for a living. At least for a snack, if nothing else. In addition to that, I am a sergeant in the Home Guard Force, where my job is to work with press and information. My heart beats a battle to be green on a full-time again, and while I’m waiting for that to happen I juggle all of these balls I have just mentioned, and I travel a bit as soon as the opportunity presents itself.

If you step into the blue eyes of mine, you’ll find a happy super girl with a passion for writing and living the one life she has been given. I enjoy my own company, but has enough heart-room to a whole world anyway. I am dreamy, restless and my mind spins freely – but my feet in size 38 are always planted firmly on the ground. The music I dance to is played by Kaizers Orchestra, Muse and Rihanna, and the soundtrack to my life is One Republic – I lived. I have been able to do so much, and I want even more – but before I do anything at all I will go and pee a little.

Who are you and how did you find me?

Ps. You can also find me on FACEBOOK, TWITTER and INSTAGRAM (@supermarie)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *