IN DEEPEST CHINA


ph_priv, Yangshuo, China

Så fort jeg ser noen skal til å forme ordet Kina med leppene sine, har tankene mine allerede slått røtter i Yangshuo. Minnene fra den vakre, lille landsbyen har stilt resten av Kina i skyggen. Jeg falt hodestups! De majestetiske fjellene, som ikke lignet noe annet fjell i hele verden, de små butikkene, hotellet, arkitekturen, alt klaffet ett hundre prosent. Det var perfekt!

Ting å gjøre i Yangshou: lei deg en sykkel og sykle deg en tur på landet. Langs rismarkene, elvene, mandarintrærne, bomullbuskene. Det står igjen som ett av de fineste minnene jeg har fra reisen min, ordene strekker ikke til, det var så bra. I Yangshuo ligger også Moon Hill, som er et fjell med et hull i, av helt naturlige årsaker. Så stilig! Den er fascinerende å se fra avstand, men fortjener også at du tar turen helt opp. Det tar ca 20 minutter, og består av 800 trappetrinn. Utsikten fra toppen er ubeskrivelig! Bilder får dere i neste innlegg.

Et lite sykkelstykke videre finner man gruver med gjørmebad i. Omvisningen i forkant av badet var latterlig. En dame ledet oss rundt i gruvene, og brukte lommelykt på veggene for å vise oss forskjellige «dyr» leiren hadde skapt oppetter veggene og i taket helt naturlig. Det lignet jo ikke i det hele tatt! Dessuten var gruvene lyst opp i billige discolysfarger, og jeg ble egentlig bare pinlig berørt av å være med på det hele, og forferdelig svimmel av den klamme luften vi var pent nødt til å puste i mens hun viste oss dumme dyr som kun eksisterte i hennes egen fantasi. Gjørmebadet var gøy, da!


Mud bath

I selve byen Yangshuo igjen er de små butikkene verdt flere runder. Og dere må spise middag på 7th Heaven, maten der står til navnet. Jeg tok også en time i Kung Fu fighting da jeg var i landsbyen, noe som var vanvittig gøy!


Meg og Kung Fu-læreren min. Vi er slanger. Me and my teacher during my Kung Fu lession.We’re snakes.

Yangshuo var et eventyr, dere. Dette var bare kort oppsummert og what to do – dere skal få flere bilder fra sykkelturen og Moon Hill. Om dette innlegget ikke overbeviste om at YS er verdt et besøk, vet jeg at de to neste vil!

As soon as I see someone is about to shape the word China with their lips, my thoughts have already taken root in Yangshuo. The memories of the beautiful little village set the rest of China in the shade for me. I fell head over heels! The majestic mountains that resembled any other mountain in the world, the small shops, hotel, architecture, everything worked out one hundred percent. It was perfect!

Things to do in Yangshou: rent a bicycle and go for a ride in the countryside. Along the paddy fields, rivers, mandarin trees, cotton bushes. It remains as one of the best memories I have of my travel around the world, my words can’t justify at all. In Yangshuo you also find the Moon Hill, a mountain with a hole in it, of all natural causes. So cool! It is fascinating to watch from a distance, but it also deserves that you walk up to the top. It takes about 20 minutes and consists of 800 steps. The views from the top are indescribable! I’ll give you photos in my next post. 

A little bit further you’ll find caves with mud baths inside. The tour ahead of the bath was ridiculous. A lady led us around the mines and used the flashlight on the walls to show us different «animals» that the mud had created on the walls to the roof – all natural. It didn’t look like animals at all! Besides the mines were illuminated in cheap disco light colours and I was really just embarrassed to be a part of it all, and terrible dizzy ’cause of the heavy air we nicely had to breathe in while she showed us dumb animals that only existed in her own imagination. The mud bath was fun, though!

Back in Yangshuo: the small shops are worth several visits. They sell alot of cool chinese things! And you’ve to eat dinner at 7th Heaven – the food matches the name. I also took a lesson in Kung Fu while I was in town – that was so much fun! (See pic above)

Honestly, Yangshuo was a fairytale. This is only a short summary and a what to do-guide, I’ll show you more pics from the bike tour and Moon Hill. If this post didn’t convince you to go to YS – my next two posts will!

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *