I PRODUCE HAPPY

Hey verdensmestere! Hele eksistensen min får hårene til å reise seg på armene mine i dag. Sommeren er her, jeg kan sitte ute i solen og jobbe mens solen kysser uavbrutt fra nese til tær, neste reise er  spontant bestilt, og jeg kan høre den nye chilliplanten min gro røde babyer på terassen – hele verden ser ut til å kose seg! Ta vare på øyeblikkene, dere. Det er disse som skal holde oss varme til sinns når vinteren plutselig er her igjen. Før vi vet ord av det, vet dere….

Den nye jobben min, som jeg ikke har fortalt dere om enda, er en drømmejobb jeg ikke engang visste at jeg drømte om. Jeg har blitt redaksjonsmedarbeider i en TV-produksjon! Det er en helt ny bransje for min del, selvom jeg jo var innom den da jeg gikk på medier og kommunikasjon. Det er så spennende, jeg har allerede lært en hel del og fått kule oppgaver på kule oppgaver, selve oppskriften på ren arbeidsglede. Produsenten, som tilbød meg jobben, kjenner meg også godt nok til å vite at mitt neste eventyr aldri er langt unna – og det setter hele kronen på verket; jeg kan jobbe fra hvor som helst! Jeg elsker friheten, selvom jeg nok kommer til å bruke den aller mest til å finne veien til kontoret. Det gjør noe med motivasjonen og hele samspillet, å være der selve hjertet av noe slår. Jeg foretrekker det.

Hele livet mitt er foretrukket akkurat nå. Jeg er frisk og kan trene til et opptak som er terskelen til min aller største drøm, jeg reiser rundt i verden med en brennende penn, og jeg har en givende jobb som gir meg en inntekt oppå det hele. (Og min seneste telefonregning kom på bare 105 kr!) Det er ingrediensene mine, dere. Blandet med følelsen av å være heldig, takknemlig og ydmyk. Jeg er akkurat der jeg vil være, mens jeg er på vei mot noe større. Jeg håper deres ingrendienser også svever løst i luften, og at dere står fritt til å plukke dem. Hvis ikke må dere huske at det er helt normalt å forveksle sukker med salt når du skal bake din første kake. Etter mange nok forsøk så går det til slutt, det gjelder bare å ikke gi opp!

Hey world champions! My whole existence makes my hair raise on my arms today. Summer is here, I can sit out in the sun and work while the sun kisses me uninterrupted from nose to toes, my next travel is spontaneously booked, and I can hear my new chilli plant produce red babies on the terrace – the whole world seems to enjoy themselves! Take care of the moments, you guys. It is these that will keep us warm at heart when suddenly winter is here again. Before we know it, you know….

My new job, which I have not told you about yet, is a dream job I did not even know that I was dreaming about. I’m working for a TV production! It’s a whole new industry for me, even though I smelled it when I was in school studying media and communications. It’s so exciting, I’ve already learned a lot and I get to do so much cool stuff! The producer, who offered me the job, knows me well enough to know that my next adventure is never far away – and that puts the finishing touch for me; I can work from anywhere! I love the freedom, even though I probably will use it mostly for finding my way to the office. It does something to the motivation and the dynamics, to be where the heart of something beats. I prefer that.

My whole life is prefered right now. I am healthy and can work my body skills to reach my biggest dream, I travel around the world with a burning pen, and I have a rewarding job that gives me an income on top of it all. (And my last phone bill was only 105 NOK!) It’s my ingredients. Mixed with the feeling of being lucky, grateful and humble. I’m exactly where I want to be, while I’m on my way to something bigger. I hope your ingredients also are floating loosely in the air, and that you are free to pick them. If not, you must remember that it is perfectly normal to confuse sugar with salt when you bake your first cake. After many attempts – it will work in the end, it’s all about not giving up!

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *