HOSPITALIZED IN OSLO


ph_priv, Toronto, Canada

Så er føttene mine på norsk jord igjen, som om de aldri engang dro. Helgen gikk så altfor fort! Og alle inntrykkene gikk så dypt. I går havnet jeg ved samme lunsjbord som en nomade. Nei, jeg mener det; NO-MA-DE. Hun må ha vært kanskje 50+, solgte alt hun eide for noen måneder siden og bare dro. Bare dro! Hun har ikke et hjem, lenger, dere. Ingenting! Jeg kan finne på å kalle meg selv for rotløs fordi jeg liksom føler at jeg reiser overalt hele tiden, men det er jo bare tull. Det er slike som HENNE som er rotløse, og da er ikke den tittelen engang en overdrivelse. Jeg fascineres sånn av mennesker som dét! Tenk å tørre!

Min egen lille pingleform for rotløshet skal få boltre seg i en uke til. Jeg dro rett fra flyplassen og ble innlagt (hehe, diagnose reisesjuk) på et hotell i Oslo. Nå starter Norgesturnéen min! Jetlag fra månen, men den får bare bli med meg på tur – jeg har ikke tid til å plukke Z’er helt ennå. I kveld skal jeg på fin date med meg selv, før det blir tidlig kveld og et morgenfly til Bodø. Jeg har noen timer å slå ihjel der, så om dere har noen tips til hva jeg kan finne på – SKRIV UT!

Ps. Ikke gi meg æren for forrige innlegg, om multikulturismen, teksten er hentet fra et bilde som gikk rundt på Facebook! Dessverre vet jeg ikke hvem som er helten bak, men det er iallfall ikke meg. UANSETT er budskapet så fint at jeg liker at dere sprer det videre <3 

So my feet is on Norwegian ground again, as if they never even left. The weekend went too fast! And all the impressions I got went so deep. Yesterday I ended up at the same lunch table as a nomad. No, I’m serious, NO-MA-D. She must have been maybe in her 50s, sold everything she had a few months ago and just went. Just like that! She does not have a home anymore, guys. Nothing! I keep calling myself rootless because I somehow feel that I travel everywhere all the time, but that’s just nonsense. People as HER are the rootless ones. I’m so fascinated by people like that! They’re so full of inspiration!

My own little kind of rootlessness will stick with me in another week. I went straight from the airport to be hospitalized (hehe diagnosis: wanderlust) in a hotel here in Oslo. My tour of Norway starts here! I’m jet lag from the moon and back, but I’ll have to just take it with me – I do not have time to pick Z’s quite yet. Tonight I have a nice date with myself, before I’ve to go to bed early and catch a morning flight to Bodø. I have a few hours to kill up there, so if you have any suggestions for what I can do – WRITE IT!

Ps. Do not give me credit for previous post, about multiculturalism, the text is taken from an image that went around on Facebook! Unfortunately I do not know who is behind it, but it’s certainly not me. HOWEVER, the message is so beautiful that I like you for spreading it on <3

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *