KINGSIZE BED


ph_priv, traveling to Toronto

Døgnvill! Klokken min er 04:00, mens klokken på hotellrommet straks bikker 22. Jeg er SÅ spent på hvordan denne svippturen til venstre på jordkloden og bortover i tidssonene skal gå utover neste uke, haha. Jeg rekker nemlig ikke hente meg inn igjen før jeg skal på Norgesturné! Jeg har aldri hatt jetlag før, og aldri forstått hvordan folk får det til – men det kan se ut som jeg skal lære det nå….

Reisen hit gikk fint! Et par timer forsinkelse under transferen i Newark, men det gjorde ingenting – jeg fikk jo håndlaget visittkort mens jeg satt og ventet. Fine? På baksiden tegnet jeg bare barter i ulike fasonger. Var det noe jeg lærte sist jeg var på bloggkonferanse i utlandet, var det nemlig det at ALLE reisebloggere har visittkort. 100 lesere, 10 000 lesere, spiller ingen rolle. Kortene på bordet.

Hotellet jeg ligger på er galskap satt i system. Jeg bor i 32. etasje, med egen DIVAN på rommet og en kingsize bed. Jeg mener det, jeg kan ligge på TVERS av sengen og beina mine dingler fremdeles ikke utenfor. Jeg blir så skjemt bort at dere vil ikke høre om det en gang.

Jeg har ikke rukket å danne meg et ordentlig inntrykk av Canada enda. Jeg kom i snakk med noen innfødte på flyet, veldig hyggelige og stolte av landet sitt. Pengene de bruker ligner på Hong Kong Dollars, litt plastaktige – og SÅ mange forskjellige! Jeg får lyst til å bruke masse penger, bare for å oppleve hele spekteret av sedler her. Og så tar de godt vare på de blinde! Det er noe av det første jeg la merke til. Blindeskrift på minibanktastaturet, blindeskrift på bussvinduet for å fortelle om nødutgangen som skjuler seg der. Sammen med de senkede telefonkioskene for rullestolbrukere jeg så i Brasil, danner det et bilde av en vakker verden som tenker på de som ikke ble født under lottotrekningen. De inkluderer dem, og viser at de ikke er glemt. Det gjør meg så himla glad.

Circadian lost! My watch is 4:00 AM, while the one in the hotel room just turned 22 PM – I am SO excited to see how this short trip to the left of the globe and across the time zones will affect my next week, haha. I don’t really have time to get myself together again before I’m going on tour in Norway! I’ve never had jet lag before, and never understood how people get it – but it looks like I will learn it now ….

Getting here was no stress at all! A few hours delay during the transfer in Newark, but that’s alright – I got to handmade some business cards while I sat there and waited for my flight. Looking good? On the back I drew some mustaches in different shapes. If I learned something the last time I was at a blog conference abroad, it must have been the fact that ALL travel bloggers have business cards. 100 readers, 10, 000 readers, doesn’t matter. Cards on the table!

The hotel I’m staying is in insane. I live on 32nd  floor, in a king size bed. I mean, I can lie across the bed and my legs will still keep inside of the bed. I get so pampered, you wouldn’t even want to read about it!

I have not been able to provide me a proper impression of Canada yet. I talked to some natives on the plane, very friendly and proud of their country. The money they use is similar to Hong Kong Dollars, little plastic-like – and SO many different notes! I want to spend lots of money just to experience the full range of ’em. And they take good care of the blind ones over here. It was one of the first things I noticed. Letters for the blind at the ATM keypad, same letters on the bus window to tell the emergency exit is hidden there. Along with the lower telephone boxes for wheelchairs I saw in Brazil, it’s forming an image of a beautiful world that think of those who weren’t born during the lottery. They include them, indicating that they are not forgotten. It makes me so happy!

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *