THE HOLI FESTIVAL

????, eller Holifestivalen – fargefestivalen, er noe av det jeg definitivt må gjøre før jeg dør. Bildene og filmene fra feiringen sier egentlig sitt. Det er magi i praksis!

Festivalen har en religiøs betydning for hinduene, som feirer drapet på den kvinnelige demonen Holika. I følge legenden ble Holikas bror, demonkongen Hiranykasipu sint på sønnen Prahlad da han dyrket Vishu som den høyeste guden, og beordrert han brent levende. Holika, som var immun mot ilden, ledet nevøen inn i flammene. Da grep Vishnu inn og Prahlad kom uskadd fra det, mens Holika ble brent til aske.

For å symbolisere brenningen av Holika og ødeleggelsen av det onde er det vanlig å tenne bål under feiringen av Holi. Den delen av feiringen som er mest kjent er allikevel gladlaks som løper rundt i gatene og kaster farger og farget vann på hverandre. Selvom feiringen stammer fra Hinduismen, blir den også feiret rundt om i verden som en sosial greie. Den arrangeres i februar/mars for å ønske våren velkommen, og ta farvel med vinteren, si hei til det gode og hejdå til det onde.

Festivalen står sterkest i India og Nepal, men den har også fått liv i land som Bangladesh, Pakistan, Suriname, Malaysia, Guyana, Sør-Afrika, Trinidad og Tobago, UK, USA, Mauritius og Fiji som også har spor av hinduisme i seg.

????, also known as the Holi festival is something I have to do before I die. The pictures and videos from the celebration as speaking for themselves. It’s magic in practice! The festival has a religious meaning for the Hindus, they are celebrating the murder of the female demon Holika. According to the legend Holika’s brother, the demon king Hiranykasipu got angry at his son Prahlad when he was worshiping Vishu as the highest God, and demand him to be burned alive. Holika, that was immune to the fire, led her nephew into the flames. Then Vishnu intervened and saved Prahlad, while Holika was burned to ashes. 

To symbolize the burning of Holika and the destruction of the evil it’s usual to light a fire during the Holi festival. The part that the celebration is known for, however, is the happy people running around throwing colours and water at eachother in the streets. Even though the festival comes from the Hinduism, it is celebrated all around the world as a social thing. It’s running in February/March to welcome the spring and to say goodbye to the Winter. Also to say hello to the good, and bye bye to evil. 

The festival stands the strongest in India and Nepal, but it has also spread to countries such as Bangladesh, Pakistan, Suriname, Malaysia, Guyana, South-Africa, Trinidad & Tobago, UK, US, Maritius and Fiji – wich also has traces of Hinduism. 


photosource

Dere må bare se på det her:

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *