TRAVERSE13Hei! Jeg kunne ønske jeg sparte dere for disse kjappe, elendige oppdateringene – men jeg klarer ikke å la være. Dere hadde elsket å være her! Så jeg prøver å dra dere hit med ordene mine, kanskje mot deres vilje – det får så være. Blogging i England er bare så utrolig anderledes enn hjemme! Hold dere fast; Traverse 2013 er fylt med HUNDRE reisebloggere fra UK. Hundre, minst! Hvor mange har vi i Norge? Ca. ingen. Én og annen prøver vel å reise litt mellom ukens mange outfit, men «hei jeg er brun tynn og deilig på stranda, se da hihi må drikke drinker og bli brun snx» – det bryr meg ikke. En reiseblogg dyrker kulturer, historier, land bak kulissene. Jeg har vært på tre-fire foredrag rettet mot reisebloggere i dag – og jeg er så inspirert!

Bloggmiljøet her, slik jeg har forstått det, er topplistefritt. De driver liksom sin egen greie hver for seg, mange av dem, uten å ha det samme jaget etter de o’ store listene som vi har i Norge. Og jeg har fått reaksjon på reaksjon når jeg har sagt hvor mange av dere JEG har på slep – bloggere i Norge har tilsynelatende oppnådd uoppnåelige lesertall i forhold til de over her. Dessuten er vi mye mer sponsor, penge- og reklamestyrt, allikevel føles det ut som om det er HER mulighetene for en blogg, iallfall innen reise, ligger. Jeg mener… Et stort bloggevent KUN for reisebloggere, hvilket event har vi i Norge? Vixen Blog Awards som kun deler ut priser for å sanke sine egne lesertall og hylle rosa. Neida. Joda. Virkelig – jeg kunne ønske vi tenkte større, bredere, heiet hverandre opp og frem. I dag har jeg sett et bloggmijø hvor frilansere, bloggere, bloggründere og sponsorer mingler sammen i ett eneste miljø av et fyrverkeri – inspirerer hverandre, deler erfaringer, URLer og bygger nettverk. Jeg ønsker meg det hjemme óg, jeg. Og da uten at kveldens outfit og antall mg restylane skal gjøre utslaget på om du er en bra bloggerinne eller ikke.

Ellers stortrives jeg som Norgesambassadør! I dag ble jeg intervjuet og filmet av tyske Expedia, sa de måtte ta turen til iallfall Andøya og Gaustadtoppen. (Det var en kortfilm) To av mange steder jeg gleder meg til å briefe med fremover! Dere må fortsette å hashtagge #LookToNorway på bilder dere har fra vårt lille land på instagram – snart skal jeg ta med den britiske ambassadøren på rundtur, og da trenger jeg alle tips jeg kan få!

NÅ må jeg løpe – ny minglekveld med bloggere og bransjefolk. Skrives i morgen! Ilu!

Ps. Bildet av vinglasset er fra Q&A-timen vi hadde som avslutning i dag – hvor vi bestilte drinker via en hashtag på twitter. Vi twitret hva vi ville ha, og hvor vi satt – så kom de ansatte løpende med glass til oss. Herregud, jeg elsker sosiale medier. 

Hey! I wish I could spare you for these quick, crappy updates – but I can not help it. You’d have loved to be here! So I try to drag you over here by my words, might be against your will – so be it. Blogging in the UK is just so incredibly different than home! Listen, Traverse 2013 is filled with hundreds of travel bloggers from the UK. Hundreds, at least! How many do we have in Norway? Approx. none. Well, one and another are tryuing to travel a bit between many weekly outfits, but they be like «hey I’m thin brown and sexy on the beach, watch this hihi must go drink drinks and tan see you» – I don’t CARE. A travel blog grow cultures, histories, countries behind the scenes. I have been to 3-4 lectures aimed at travel bloggers today – and I am so inspired!
The blog community here, as I understand it, is toplist free. They run their s own thing separately, many of them, without having the same chase after the oh so holy lists that we have in Norway. And I get reactions when I tell them how many followers I have – bloggers in Norway have apparently achieved unattainable readership compared to over here. Besides, we are much more sponsor, money and advertising-driven, yet it feels like it is HERE the possibilities of a blog, at least in travel, is. I mean … A great blog event ONLY for travel bloggers, which event do we have in Norway? Vixen Blog Awards only awards prizes to collect their own readership and to get attention. JK. (No I’m not) Really – I wish we were thinking bigger, broader, cheering each other up and forward. Today I have seen a blog community where freelancers, bloggers, blog entrepreneurs and sponsors mingle together in a single environment like a firework – inspire each other, share experiences, URLs and build networks. I want the same for us i Norway! And that it will be without that tonight’s outfit and the number of mg Restylane will decide if you’re a good blogger or not.

Otherwise I love beeing a Norwegian Ambassador! Today I was interviewed and filmed by German Expedia, I told them that they had to go to at least Andøya and Gaustadtoppen. (It was a short film… Didn’t have time for more) Two of the many places I can not wait to flash in the future! You must continue to hashtag # LookToNorway photos you have of our small country on instagram – soon I’ll bring the British ambassador on a tour around our country, and then I need all the tips I can get from you guys!

Now I have to run – new mingle night with bloggers and industry people. See you in the morning! Ilu!

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *