pink hair don’t care


ph_priv, 1. my first hint of one of my roomates was this…. a pink wig! 2. hello, I live here! (supermarie @ instagram)

God kveld! Åh, det virkelig yrer av liv her, så deilig å omgåes noe annet enn barnefamilier og pensjonerte hundeeiere! Backpackere er definitivt mer min kopp med te. Og hostellet ligger helt fantastisk til, med utsikt utover hele lagunen – fra bassenget! Jeg skulle egentlig flytte inn på Barra Beach Club, for jeg likte meg så godt der, men jeg var for treig – så det ble fullt, noe jeg absolutt ikke sitter og griner for nå. Backpackers Sunset, jeg trooor jeg skal overleve!

Jeg sover på åttemannsrom, blandet gutter og jenter. Har ikke møtt noen av de enda (så vidt jeg vet), men den rosa parykken som ropte til meg fra en åpen bagasje på gulvet sier meg at de er fine! Jeg har ikke gjort så mye annet enn å flytte inn dit i dag. Dro innom Barra da Lagoa for å kjøpe noen gaver til de hjemme, før jeg busset litt rundt. De lokale bussene er bra for de som ikke har noe spesielt fore, men elendige for de som er avhengig av buss for å komme seg til jobb, etc. De har ingen timeplan overhodet, og du kan vente alt i fra 2 min til 40-50! Jeg, som bare reiser mest på måfå, digger dem. Du betaler 2,90 R$ (7-8 NOK) og da sitter du på bussen så langt du bare vil. Norge, la deg inspirere! Snakker om å reise rundt, jeg er en helt annen jente nå, enn for én måned siden. Jeg tror ukene jeg har tilbragt i Sør-Amerika har tatt brodden av hele Brasil – ingenting føles skummelt lenger! Særlig ikke her, som jeg har vært så lenge, jeg føler jeg kjenner hele øya, snart. Plutselig ser de siste ukene overkommelige ut allikevel!

Håper helgen har vært fin der hjemme! Sov godt i natt, og make the best of it i uken som kommer, smil!

Good evening! Ah, this place is so full of life, and it’s just great to associate with anything other than families and retired dog owners for a change! Backpackers is definitely my cup of tea. And the hostel is in one absolutely stunning location, with a view over the whole lagoon from the pool! I was supposed to move to Barra Beach Club, because I really like it there, but I was too slow – so it was already fullbooked, something I certainly do not sit and cry over now. Backpackers Sunset, I think I will survive!

I sleep in a 8 mans room, mixed boys and girls. Haven’t met any of them yet (as far as I know), but the pink wig that called to me from an open luggage on the floor today tells me that they are cool! I have not done much other than to move in there today. Went back Barra da Lagoa to buy some gifts for my friends, and then I just tok a few buses around the place. The local bus service is really good for those who do not have anything particularly to do, but miserable for those who depend on buses to get to work, etc. They have no timetable whatsoever, and you can expect anything from 2 to 40 – 50 minutes wait! I, like most simply traveling randomly around, love them. You pay R $ 2.90 (7-8 NOK) and then you sit on the bus as far as you want. Norway, for your inspiration! Speaking of touring, I’m a totally different girl now than I was a month ago. I think the weeks I spent in South America has taken the sting out of Brazil – nothing feels scary anymore! Especially not here in Floripa, as I have been here so long, I feel I know the whole island soon. Suddenly the last few weeks will be ok afterall!

Hope you have enjoyed the weekend! Sleep well tonight, and make the best of it in the weeks to come, smile!

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *