how I did Brazil

I dag flytter jeg ut av hotellet, og inn på hostell i stedet, litt lenger sør i Florianópolis. Jeg har jo stort sett couchsurfet meg jorden rundt, særlig i Brasil, og derfor gått glipp av den magiske backpackerstemningen som finnes på hosteller – så jeg gleder meg til å føle litt på dét igjen, før reisen tar slutt! Over ser dere hvordan reisen min i Brasil har gått til nå. Og når jeg tenker tilbake på det… Herregud, for en tur! Jeg har opplevd så mye her at jeg nesten har glemt at jeg har opplevd resten av verden også på samme reise…. Ruten min fra nord til sør gikk sånn her, og tok ca én måned:
Belém, 11 timer nattbuss til Sao Luis, 4 timer buss til Bareirinhas (sanddynene), derfra 4 timer tilbake til SL før 10 timer nattbuss til byen som førte oss med taxi, jeep og sjøflåte ut til Jericoacoara (landsbyen bygget på sand), derfra 6 timer buss til Fortaleza, så 14 timer buss til Recife (hvor jeg tilbragte mest tid i gamlebyen Olinda), før 11 timer buss til Salvador, 30 (!!!) busstimer til Rio de Janeiro, og 5 timer buss til Sao Paulo før 11 timer buss hit til Florianópolis. På veien rakk jeg fem, seks karneval og det beste var uten et snev av tvil i Olinda. Stemningen i de trange, koselige gatene fylt med kostymer, rytmer og dans, jeg skal ikke prøve en gang – det er umulig å beskrive….

Planen min videre i Brasil er å bli her i en kort uke til, før jeg setter kursen mot Argentina for å se Igacu falls og kaaanskje krysse grensen. Hvis jeg ser at å presse Argentina inn i timeplanen min bare blir surr, reiser jeg heller litt nordover igjen, til Pantanal, før jeg prøver å rekke Rio (fikk jo ikke sett så mye sist) før jeg må tilbake til Sao Paulo for å rekke flyet hjem. HJEM! Det ordet er nesten blitt fremmed på tungen min, men faen – så godt det skal smake nå…

Har forhåndsskrevet noen innlegg til dere, selvom jeg trooor hostellet mitt har internett. Vi snakkes plutselig! Love

Today I move out of the hotel and into the backpacker hostel, a little further south in Florianópolis. I’ve pretty much couchsurfed me around the world, especially in Brazil, and therefore missed the magical atmosphere they have in backpacker’s hostels – so I’m looking forward to get a little bit of that feeling, before my journey ends! Above you can see how my journey in Brazil have been so far. And when I think back… My god, what a trip! I have experienced so much here that I almost forgot that I have experienced the rest of the world also on this same journey…. My route from north to south went like this, and took me about a month:
Belém, 11 hours night bus from there to Sao Luis, 4 hour bus to Bareirinhas (the dunes), 4 hours back to SL and then 10 hours night bus to the city that brought us the taxi, jeep and sea transport out to Jericoacoara (village built on sand), from there 6 hours bus to Fortaleza, following 14 hours bus to Recife (where I spent the most time in the old city Olinda) before 11 hours bus to Salvador, 30 (!!) bus hours to Rio de Janeiro, and 5 hours bus to Sao Paulo before 11 hours bus to get here to Florianópolis. On the way I managed five, six carnivals and the best was (without a hint of doubt!) in Olinda. The atmosphere in the narrow, cozy streets filled with costumes, rhythms and dance, I will not even try – it is impossible to describe….

My plan further in Brazil is to stay here in a short week more, before I head off to Argentina to see the Igazu falls and maaaybe cross the border. If I see that Argentina is too much to put into my schedule, I’ll just travel a little bit north again, to the Pantanal, before I try to reach Rio (did not seen so much of it last time) before I have to return to Sao Paulo to catch my flight back home. HOME! The word has become almost foreign on my tongue, but fuck – it’s gonna taste good….

Have pre-written some posts for you, although I think my hostel has internet. See you! Love

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *