Florianópolis


ph_priv, Florianópolis, Brazil

Heey superapor! Jeg veit at dere sover, men skyter noen ord som piler gjennom natten allikevel, og håper at dere finner dem når dere våkner i morgen tidlig. Mandag – ukens spedbarn, melk (les det baklengs óg) det som om det var deres egen! Eller en hvilken som helst løsunge, de trenger melk og kjærlighet de også. Selv starter jeg uken i nytt paradis – hva er det å IKKE elske? Nattbussen fra Sau Paulo fikk meg altså trygt frem til Florianópolis, 11 timer sørover, pakket inn i varmen fra en brasiliansk kvinnes boblejakke. Varmen fra omtanken hennes var nok den som stod for mesteparten av kroppstemperaturen min på veien, (og jeg stusser fremdeles litt på hvorfor i all verden hun har en BOBLEJAKKE i Brasil) men glad var jeg læll! For de vet å elske airconditionen sin her nede, som om dét er et spebarn…

Selv elsker jeg min nyeste hage. Etter uker med sofasurfing og sosialt liv trengte jeg rett og slett en pause, en timeout, og har sjekket inn på hotell for et par uker. Når den tiden er ute, venter det endelig en JENTEsofa på meg – etter forrige host er det ingenting som gleder meg mer enn at det passet for en hun å ta meg i mot! Og det var egentlig bare flaks, for i søknaden min skrev jeg ved en feiltakelse at jeg trengte sofaen hennes helt fra mars til juli…. «Sure!», det var ikke henne det skulle stå på, iallfall, men det er vel best at jeg finner noe annet å vie livet mitt til enn å forbli noen sofatrekk.

Ellers:
I dag hadde jeg som backpacker min første erfaring med å vaske klær i vasken! PÅ TIDE, vil noen si, etter å ha vært på reis i fem måneder…. Jeg skylder på ungkarssofaer med vaskedamer som tar seg av klesvasken. Og apropos klær, nå vet ryggsekken min snart ikke hvorfor han er med meg lenger. Jeg ga fra meg mine siste plagg til et barnehjem i Surinam, og til favelaene i Rio de Janeiro (ja, for sexhosten kunne faktisk gjøre nytte for seg på dagtid!) så nå har jeg nesten ingenting igjen. Alle klærne jeg tok med fra Norge i september er spredd utover verden til barn som trenger de mer enn meg, og her står jeg igjen nesten naken og sekken helt tom. Så i morgen blir det nødshopping. «»»Å nei»»»…..

Ha en fin en!

Heey super monkeys! I know that you’re sleeping right now, but I’ll shoot some words like tiny arrows through the night anyway, and hope that you find them when you wake up in the morning. Monday – a weeks newborn baby, love it as if it was your own! Or any other bastard, they need love aswell. I´ll start my week in just another paradise – what’s not to love? Yeah, so the night bus from Sau Paulo took me safely to Florianópolis, 11 hours south, wrapped in the warmth of a Brazilian woman’s jacket. The warmth of her concern about me was probably the one that accounted for most of my body heat (and WHY in the world did she have a winter jacket in Brazil?!) but I were happy anyway! ‘Cause they know to love their airconditioners down here…

Me? I love my newest garden. After weeks of couchsurfing and social life, I needed a little break, a timeout, and have checked into a hotel for a few weeks. When the time is up, a girls couch is finally waiting for me – after my previous host, there is nothing that pleases me more than the fact that she accepted me! And it was really just luck, in my application I wrote, by mistake, that I needed her couch right from March to July …. «Sure,» it was not even a problem for her, haha, but it’s probably best that I find something else to dedicate my life to than to remain someones sofa cover.

Otherwise:
Today I had my first backpacking experience of washing clothes in the sink! ABOUT TIME, some would say, when I have been traveling for five months …. I blame the bachelor sofas with washing women who take care of their laundry. Speaking of clothes, now my backpack soon won’t know why he’s with me anymore. I gave away my last clothes to a childrens home in Suriname, and to the favelas of Rio de Janeiro (yes, the sex host could actually make himself useful in the daytime!) so now I have almost nothing left. All the clothes I brought from Norway in september are scattered across the world to children who need them more than I do, and here I am – left almost naked and the bag is completely empty… So tomorrow there will be emergency shopping. «» «Oh no» «» …..

Have a good one!

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *