all about love

Alt handler om kjærlighet, ikke sant. Noen ganger finner du den på steder det hadde vært så mye enklere om du overså, men så gjør hjertet og sinn det umulig for deg. Det blir hos h*n, uansett hvor hardt du kjemper på fornuftighetens side. Bare dropp det. Kjærlighet som dette kommer ikke mer enn et par ganger i løpet av livet, tenk om dette er den eneste du får? Vel. Så alt du kan gjøre er å gjøre ditt beste for å spille med på notene som kommer innenfra, ennå så mye det måtte skjære i andres ører. Men melodien er enten de vil eller ei vakker, så om du spiller den ofte nok nynner de kanskje med etterhvert de også.

It’s all about love, you know. Sometimes you’ll find it in places it would’ve been so much easier to ignore. But your heart and mind make it impossible for ya. They’ll stay with him, no matter how hard you fight on the side of common sense. Just drop it. Love like this doesn’t show up more than a couple of times during a lifetime, what if this is the only one you’ll ever get? Well. All you can do is your best to play along with the notes from within, no matter how bad that’ll sound for people around you. But the melody is sweet, they can’t argue with that, so if you play it enough – they’ll have to hum along one day.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *