August 29th, 2012

photoshoot med 686


Foto: Tom Snedal (c)

Meg, piloten og jagerflybarnet vårt. Happy family!