April 18th, 2012

this is the new Jeffrey Campbell

Moteblogger i dag. Dette er min nyeste anskaffelse av sko, fotposer fra depoet – Forsvaret. Så kan resten av blogg-Norge bare Jeffrey Campbelle så mye de bare vil.