October 4th, 2011

hvil i fred

“I dag skal vi ta vårt siste farvel, Mamma. Men det vil jeg egentlig ikke.
For det vil si at det er endelig. Jeg vil ikke at det skal være endelig.”
Vår kjære Magdalena.

Stay strong.

October 4th, 2011

they really do excist!


kilde facebook