August 13th, 2011

good morning!

Om dagen blir bra kommer ikke lenger an på om jeg har stått opp på riktig bein.

Jeg må stå opp med riktig flekker.