Archives for the Date August 13th, 2011

good morning!

Om dagen blir bra kommer ikke lenger an på om jeg har stått opp på riktig bein.

Jeg må stå opp med riktig flekker.