June 6th, 2011

jeg har en elg i vasken
foto priv, minus elgen

Skikkelig sært.